lørdag 4. desember 2010

Thira voffer en optimistisk anbefaling til å besøke det tradisjonelle julemarkedet som finner sted 4, 5, 11, 12, 18 og 19 desember.

VÆKERØSTUENE Drammensveien 227


Rein Follestad med frodig keramikk


Irene Sandved med keramikkprosjekter som snakker


Anne Haavind gir et glass-nuss


Thira stiller seg solidarisk med sine søstre

Thira: Terra er en ekte ANUBISsevov


og fotografen klarte å skjelve seg til et uskarpt bilde i 14 grader minus på paradisbukta..

søndag 7. november 2010

Bli sittende!

Rostrilongitudekvotient


Thira: Her måles min Rostrilongitudekvotient (RLK) av kontrollør Per fra Donaldistforbundet. RLK er forholdet mellom snutelengde målt fra munnvik til snutespiss under forutsetning av at kjeften er lukket og at jeg ikke smiler og måling fra der halsen begynner å vide seg ut og til toppen av hodet. (Kilde: Jon Gisle, Donaldismen 1973)

Thira: Ser du prøver å Få-Tino..