lørdag 4. desember 2010

Thira voffer en optimistisk anbefaling til å besøke det tradisjonelle julemarkedet som finner sted 4, 5, 11, 12, 18 og 19 desember.

VÆKERØSTUENE Drammensveien 227


Rein Follestad med frodig keramikk


Irene Sandved med keramikkprosjekter som snakker


Anne Haavind gir et glass-nuss


Thira stiller seg solidarisk med sine søstre

Thira: Terra er en ekte ANUBISsevov


og fotografen klarte å skjelve seg til et uskarpt bilde i 14 grader minus på paradisbukta..