torsdag 18. april 2013

Thira: På Litthiraturhustrappa skuende..

Thira: Onkel Willy!

Thira: Nasjonalthiramantisk!

Thira: Justin Time!

Thira: Vitor er statsviter og sjømann.

Besøk i Revehiet av min første mamma. – med Pia Victoria.

Thira: Besøk i Revehiet av Caroline Waters.

Thira: Stimuli for senthiralnervesystemet med Mad Moonrise Hoop Dance

Thira: Ringer av selvtillit Mad Moonrise Hoop Dance

Thira: Min helt fra filmen "Loop", Kristen.

Thira: Besøk fra Bodø. Pensjonsorakel Anette og Quizdronning Liv - ikke rart Erling gliser. – med Anette Skonseng og Liv Boye Okkenhaug.

Thira: Egentlig så er jeg friskmeldt!

Thira: Fritt etter Jan Erik - It's only a paper face, is it?

Thira: Asbjørn Dagestad har godbiter i butikken. For ikke å snakke om sko på nivå!

Thira: Asbjørn Dagestad er skolert!

Thira: Thiraekte beglodd!

Thira: Forbereder meg på et liv i rampelyset.

Thira: Taraklem.

Thira: Filosofi fra Lee..

Thira: Deler gjerne med Dag Otto, Lagotto!

Thira: Endelig noe faglig om Munch og Lambda: http://www.allgronn.org/munch-politikk.pdf

Thira: På litTHIRAturhustrappa nett no.

Thira: Hun ser best på venstre øye.

Thira: Mig selv, i slett lune Morgenblad?

Thira: Så kom påskepyntselgedamen. Hvis man er rundt kan man oppleve meget.

Thira: Venterom for ettertanke.

Thira: Hos Siri Ingeborg Harsem matcher spisebrikkene suppa.

Thira: For å sitere Alfred E. Neuman, "what me Lorry"

Thira: Konthiralandskap..

Thira: Kunstverk på styrerommet i KS.

Thira: Tidligere het det Kommunenes SenTHIRAlforbund

Thira: Nøtterøyisbjørn!

Thira: Med egen avdeling for måker?

Thira: Thiradisjonsbasert nybygg!

Thira: Aliminimum

Thira: To portretter og en ball.

Thira: Porthiraett daler ned?

Thira: Med Siri Ingeborg Harsem på Litthiraturhustrappa, jeg vil til pappa. Takk for tullepaner til damer Siri.

Thira: Med Siri Ingeborg Harsem i motemekka..

Thira: Jeg er stor og mono liten..

Thira: Fem pudler på Huk.

Thira: Møtte Angel vi!

Thira: Til Nesodden der alle kule folk bor..

Thira: Vaktmester Sven presenterte meg for en fjern slektning..

Tenker på mysteriet deg, du hunder over alle hunder...

Thira: Intervju, om hundre ord er allting gjemt.

Thira: Her sitter jeg ratt som det er..

Thira: Jeg er i uniform til å marsjere nå.

Thira: Noen ganger skal det være fjernsynt, gudskjelov.

Thira: Friskmeldt! Brev er sendt NAV...